top of page

פרויקטים

מבחר עבודות

הקמת חדר נקי ומפעל ייצור

הקמת חדר נקי ומפעל ייצור

חדר נקי iso 8 לאריזת בקבוקים לתחום הפארמה
550 מר

אולם יצור + עגורן גשר 4 טון
270 מר

הקמת מפעל אבקות

הקמת מפעל אבקות

בניית אולם לאבקות ודבקים לשימוש בתחום הבניה, 2500 מ"ר
פרויקט בביצוע

חידוש מחלקת אריזה

חידוש מחלקת אריזה

חדר נקי בשטח 1,200 מ"ר

מעבדת פארמה

מעבדת פארמה

הקמת מעבדת פארמה למחלקת מו"פ

מבנה מבוקר טמפרטורה לאשפה אורגנית

מבנה מבוקר טמפרטורה לאשפה אורגנית

הקמת במנה מבוקר טמפרטורה לאשפה אורגנית. נבנה לפי תקנים של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות

החלפת ריאקטורים

החלפת ריאקטורים

התקנת ריאקטורים חדשים במפעל לייצור דברים וצבעים. העבודה בוצעה בתוך מפעל פעיל

אולם אריזה

אולם אריזה

בניית אולם אריזה למוצרי פארמצבטיקה. 450 מ"ר

תגבור מערך המים הקרים במפעל פארמה

תגבור מערך המים הקרים במפעל פארמה

התקנת שני צ'ילרים, 500 טון כל אחד במסגרת הגדלת מערך המים הקרים למפעל הטבליות

מקפיא -40 לתעשיית הפארמה

מקפיא -40 לתעשיית הפארמה

בניית מקפיא ייחודי לתרופות בהקפאה בטמפרטורה של -40 מעלות

הגדלת מבנה ייצור

הגדלת מבנה ייצור

במסגרת הפרויקט הוגדל וחודש מפעל אופטיקה לייצור עדשות. הפרויקט בוצע ללא עצירת קו הייצור וכלל מערכות קונסטורקציה, תקרה קלה, מערכות מיזוג אוויר מתקדמות

מבנה לאחסון חומרים דליקים

מבנה לאחסון חומרים דליקים

הקמת מבנה ממוגן באישור פיקוד העורף. מיועד לאחסון סולבנטים וחומצות

חדר נקי למעבדת semiconductor

חדר נקי למעבדת semiconductor

פרויקט ייחודי להקמת מעבדת מו"פ בתחום הננו-טכנולוגיה. במסגרת הפרויקט הותקנו מערכות מיזוג אוויר מיוחדות ומושתקות.

bottom of page