top of page
החלפת ריאקטורים

החלפת ריאקטורים

שירותים

ניהול פרויקט, פיקוח

שנה

2017

לקוח          

מפעל בי.ג'י.בונד, בית גוברין

התקנת ריאקטורים חדשים במפעל לייצור דברים וצבעים. העבודה בוצעה בתוך מפעל פעיל

bottom of page