top of page
הקמת חדר נקי ומפעל ייצור

הקמת חדר נקי ומפעל ייצור

שירותים

ניהול פרויקט, פיקוח

שנה

2023

לקוח          

לוג, אשדות יעקב איחוד

חדר נקי iso 8 לאריזת בקבוקים לתחום הפארמה
550 מר

אולם יצור + עגורן גשר 4 טון
270 מר

bottom of page