top of page
מבנה אנרגיה

מבנה אנרגיה

שירותים

ניהול פרויקט, פיקוח

שנה

2015-2017

לקוח          

מפעל "טבע", כפר-סבא

חיזוק מבנה קיים ותוספת קומה למבנה תשתיות אנרגיה במפעל "טבע" בכפר סבא.
במסגרת הפרוייקט הוחלפו הצ'ילרים ומגדלי הקירור של מערכות המיזוג, כ-6,000 טון קירור והוחלפו כל תשתיות החשמל והמים של המבנה.

bottom of page